Написать программу, которая выводит на экран кубы первых 10-ти простых чисел— C++(Си)

#include <conio.h>
#include <stdio.h>
 
int i, j, nom, chislo, masspr[10], exit1=0;
 
int main()
{
  masspr[0] = 2;
  nom = 1;
  for(i=3;i<50;i=i+2)
  {
  if (exit1 == 1) break;
     for(j=2;j<i;j++)
    {
      if ((i%j) == 0 )
      break;
      else
      {
        if (j == (i-1))
        {
          masspr[nom] = i;
          nom++;
          if (nom == 10) exit1 = 1;
        }
      }
    }
  }
printf("\nMassiv prostyh chisel:\n");
for(i=0;i<10;i++)
printf("\n %d ", masspr[i]);
for(i=0;i<10;i++)
masspr[i] = masspr[i]*masspr[i]*masspr[i];
printf("\nMassiv kubov prostyh chisel:\n");
for(i=0;i<10;i++)
printf("\n %d ", masspr[i]);
 
getch();
 
 return 0;
}
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std; 
int main() 
{  
  setlocale(0, "rus");
  int i, j; 
  bool flag; 
  int count = 0;
 
  for ( i = 2; i < 100; i++) 
  { 
    flag = true; 
    for ( j = 2; j <= i/2; j++) 
      if( i % j == 0) 
        flag = false; 
     if(flag) 
     {
      cout << "куб простого числа " << i << " равен " << pow(double(i), 3) << endl;
      count++; 
     }
     if(count == 10) 
       break;
  } 
}
#include <stdio.h>
 
int main()
{

  int i, j, a[100], n, s = 0, m = 0;
 
  printf("Кубы чисел: \n");
  while (m!=10)
  {
     for (i=1; i<=100; i++)
     {
       a[i] = i;
       for (j=1; j<100; j++)
       {
         if ((a[i]%j)==0) s++;
       }
    
       if ((s == 2) && (m < 10))
       {
         printf("%d - %d\n", a[i], a[i]*a[i]*a[i]);
         m++;
       }
       s = 0;
     }
  }
  return 0;
}
#include <iostream>
 
using std::cout;
using std::cin;
using std::endl;
 
inline double Cubing (int x)
{
  return x*x*x;
}
 
int main()
{
  int StartPrimeNumber=1, Limitation=0;
  cout <<"Enter limitation of prime numbers:"<<'\n';
  cin >> Limitation;
  cout <<"Calculation is started:"<<'\n';
 
  cout <<"Prime number N1: 1 and it's cube is "<<Cubing (StartPrimeNumber)<<'\n';
 
  for (int i=2; ; i++)
  {
    if (StartPrimeNumber >= Limitation)
      break;
    if (i%2==1)
    {
      for (int k=2; k<=i;k++)
      {
        if ((i%k==0)&&(k<i))
        break;
        else if ((i%k==0)&&(k==i))
        {
          StartPrimeNumber++;
          cout <<"Prime number N"<< StartPrimeNumber<<": "<<i
          <<" and it's cube is "<<Cubing (StartPrimeNumber)<<'\n';
        }
      }
    }
  }
return 0;
}

2 Thoughts to “Написать программу, которая выводит на экран кубы первых 10-ти простых чисел— C++(Си)”

 1. עיסוי שבדי הוא בסיס לשיטתו של אדם שבדי שחי בין המאות השמונה
  לתשע עשרה. על פי הטנטרה, בכל
  אדם קיימות אנרגיה שנקראת קונדליני — האנרגיה המינית.

  כאשר ניתן לשחרר את האנרגיה המינית לכל
  הגוף, תחושת העונג יכולה להיות מורגשת בכל הגוף, ולמשך זמן רב יותר.
  אנרגיה זו יכולה להתחזק או להיחלש, ולנוע באופן שונה בנתיבי האנרגיה השונים בגוף.
  מלבד עיסוי בלוטת הערמונית המטפל
  נוגע באזורים שונים בגוף הגבר כמו הפנים, כפות
  הרגליים, הבטן, החזה והירכיים.
  לאחר ניתוח, העיסוי הרפואי עוזר למנוע הידבקויות של צלקות בגוף, מונע
  כאבים באזור הניתוח והקרנה של כאבים לאזורים אחרים בגוף.
  זה עוזר למנוע מצבי רוח והתקפי פאניקה, להקל על סימפטומים של דיכאון, לשפר
  את התיאבון, לקדם שינה טובה, לשמור על בריאות הלב ועוד יתרונות רבים אחרים.
  הטנטרה פרחה והשפיעה על תרבויות
  ההינדואיזם והבודהיזם בצפון הודו, ועם השנים התפשטה גם לאזורים
  אחרים באסיה, עד שהגיעה אל העולם המערבי במסגרת עידן הדלי.
  בתור החברה המובילה בתחום
  העיסויים עד הבית אנו בהחלט נהנים להכתיב סטנדרט של איכות גבוהה
  ורמת מחירים נמוכה. לשם השוואה,
  עיסוי הניתן לכם במכון עיסויים מצריך מכם לנהוג אל הבית מיד לאחר העיסוי — מה שגם מעכב
  את כל הפעולות האחרות כדוגמת אכילה,
  רחצה ושינה.

  Also visit my web page — https://salemgirlfriendexperience.com

 2. Aренда инструмента для профессиональных результатов
  аренда строительного электроинструмента https://www.prokat-59.ru.

Leave a Comment